Xác định điểm sự cố trên đường dây truyền tải điện

cấu trúc của máy tính

Việc xác định chính xác điểm sự cố trên đường dây truyền tải điện mang một ý nghĩa thiết

thực đối với hệ thống truyền tải điện; định vị chính xác điểm sự cố sẽ làm giảm thời gian

ngừng cấp điện với các sự cố duy trì, giảm nhân công huy động tìm kiếm vị trí sự cố và góp

phần nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải.

a.Qui trình tìm kiếm vtrí scxy ra trên đường dây truyn ti đang được áp dng ti các công ty truyn ti đin Vit Nam

  • Khi có sự cố trên đường dây, hệ thống rơle bảo vệ tại trạm biến áp sẽ cắt điện đường

dây đó và thực hiện tự đóng lại; đồng thời chức năng báo khoảng cách của các rơle

bảo vệ khoảng cách hoặc bảo vệ so lệch sẽ báo vị trí sự cố tính theo km từ vị trí đặt

điểm đo của rơle.

  • Sự cố có thể là thoáng qua hoặc duy trì, tuy nhiên theo qui định hiện hành các đội

quản lý đường dây đều phải tìm kiếm và xác định vị trí cũng như loại sự cố để có

các giải pháp tránh sự cố tương tự có thể lặp lại hoặc có thể nhanh chóng thay thế

các trang thiết bị hỏng hóc.

  • Thông thường các đơn vị quản lý đường dây cần phải cử nhân công đến vị trí cột

tương ứng với khoảng cách sự cố rơle đã báo và chia thành hai nhóm để tìm kiếm

về hai phía. Tại các vị trí cột đều cần phải kiểm tra bằng mắt thường xem có hư

hỏng hay bất thường. Quá trình tìm kiếm tiếp diễn cho đến khi nào tìm được vị trí

sự cố thực thì sẽ chụp ảnh ghi nhận và báo cáo.

b.Các khó khăn còn tn ti

  • Chức năng báo khoảng cách sự cố của các rơle bảo vệ khoảng cách thường báo vị

trí sự cố với sai số tương đối lớn. Sai số của vị trí sự cố trong nhiều trườnghợp có

thể lên tới nhiều kilômét. Số liệu thống kê ở một số nước cho thấy sai số gặp phải

có thể từ 0,5÷2%, vớiđường dây dài 300km thì sai số ±1% tương đương với

việc phải đi tìm kiếm trong phạm vi 6 kilômét (khoảng 20 khoảng cột).

  • Các đường dây truyền tải điện thường đi qua các địa hình đồi núi hoặc xa dân cư,

xa đường giao thông (lưới điện truyền tải khu vực phía Tây Bắc). Do vậy rất nhiều

trường hợp phải mất tới cả ngày để tìm chính xác một vị trí sự cố với lượng nhân

công từ 4÷6 người.

c.Các nguyên nhân kthut có thliên quan ti vic đnh vsckhông chính xác

Phân tích các yếu tố đầu vào của các thuật toán định xác định điểm sự cố cho thấy sai

số về đo lường và mô hình đường dây sử dụng trong các thuật toán là các yếu tố chính

ảnh hưởng tới sai số của kết quả định vị:

  • Các thuật toán định vị sự cố hiện nay đều yêu cầu dữ liệu đầu vào là tín hiệu điện

áp và dòng điện đo lường từ các đầu đường dây truyền tải điện, vì vậy khi có sai số

đo lường thì kết quả định vị sự cố sẽ gặp phải sai số.

Leave a Reply