chiếc tivi đầu tiên trên thế giới

Tìm hiểu về chiếc tivi đầu tiên trên thế giới

Tìm hiểu về chiếc tivi đầu tiên trên thế giới là gì? Không có câu trả lời dễ dàng cho người phát minh ra tivi. ý tưởng về việc có một cái gì đó truyền hình ảnh di chuyển đã tồn tại trước khi truyền hình đầu tiên được xây dựng. Vào cuối thế kỷ […]
cấu trúc cơ bản của máy tính

Cấu trúc cơ bản của máy tính, tìm hiểu ngay!

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được cấu trúc cơ bản của máy tính Máy tính là một thiết bị điện tử có khả năng thao tác số và ký hiệu, đầu tiên lấy vào, xử lý, lưu trữ và cung cấp sản lượng dưới sự kiểm soát của các hướng dẫn được […]